ROT

ROT-avdrag

Primexa hjälper dig med uträkning och ansökan av ROT-avdrag så det blir så förmånligt som möjligt för dig. Nedan kan du läsa lite om vad ROT-avdrag är samt skatteverkets förtydligande av ROT-avdrag.

”Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till ROT-avdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte ROT-avdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller ROT-avdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbeten medges med 30% av arbetskostnaden (upp till ca 166 000 kronor) men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år på. Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela ROT- eller RUT-avdraget. Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig.

Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära ROT- och RUT-avdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.”

Källa: Skatteverket

 

Här följer ett uträkningsexempel (inkl. moms):

Du ska göra om ditt badrum för 100.000,-

Arbetskostnaden är 50.000,-

Materialkostnaden är 50.000,-

Du får dra av 30% av arbetskostnaden dvs 15.000,-. Således kostar ditt badrum dig 85.000- istället för 100.000,-. Vi gör ansökan åt dig och du behöver inte ”ligga ute” med de 25.000,-. Det löser vi med skatteverket.

Om du vill räkna ut mer exakt ditt avdrag kan du klicka på nedan länk till skatteverket.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/uppskattadittrotochrutavdrag.4.d5e04db14b6fef2c8698ac.html