top of page
Har du behov av bostadsanpassning

HAR DU BEHOV AV BOSTADSANPASSNING

Vill du bo kvar hemma men har någon form av funktionshinder som försvårar din vardag? Ibland kan man behöva anpassa bostaden för att kunna bo kvar och leva ett självständigt liv.

Om du har någon form av funktionsnedsättning så kan du få din permanentbostad anpassad. Kommunen står för samtliga kostnader för nödvändiga anpassningar och den är därför helt kostnadsfri för dig.
Eftersom många svårigheter kommer med tiden kanske du inte ens har insett att något gör din vardag svårare. Du kanske heller inte är insatt i vilka olika lösningar som finns för att underlätta din vardag.
Det finns många exempel på anpassningar som underlättar vardagen. Några exempel på vanliga anpassningar är att anpassa badrummet så du enkelt kan duscha och använda toaletten. Du kan även få hjälp att ta bort trösklar och göra dörröppningar bredare för att smidigare ta dig runt i bostaden. Anpassningar kan utföras både inom och utomhus. Du kan därför t.ex. få en ramp installerad utanför huset för att du ska kunna ta dig in och ut ur bostaden med en rullstol.

Nästa fråga är hur man gör om man har behov av bostadsanpassning? Vem kontaktar jag?
Det kan upplevas svårt och krångligt att söka bostadsanpassning. Därför finns Primexa, för att hjälpa dig med bostadsanpassning. Vi kan svara på alla frågor, vi vet vilka lösningar som finns, vi vet hur man skaffar det intyg man behöver. Vi kan också se till att du får en bra och snabb installation som passar in i ditt hem.
Vi på Primexa hjälper dig med bostadsanpassning hela vägen utan kostnad. 
 
Har du frågor om bostadsanpassning? Ring 08-600 17 00

Primexa-easy-living-220428.png

Vill du veta mer om bostadsanpassning?

Vi hjälper dig hela vägen utan kostnad. Kontakta oss så berättar vi hur.

bottom of page