top of page
Vem kan ansöka om bostadsbidrag

VEM KAN ANSÖKA OM BIDRAG?

 Om du har ett långvarigt eller permanent funktionshinder kan du ansöka om ekonomiskt bidrag för att anpassa ditt hem. Du kan ansöka om bidrag för att anpassa ditt hem om det är nödvändigt för ditt dagliga liv, t.ex. för att du ska kunna ta dig runt i hemmet, sova och ta hand om dig själv, laga mat och ta dig in och ut ur ditt hem.

En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

  • Komplett ifylld ansökan.

  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

  • Kopia av fastighetsägarens skriftliga medgivande till anpassningen.

  • Kopia av kostnadsberäkning/offert.

  • Åtgärdsprogram vid mer omfattande åtgärder.Vid behov ritning och/eller teknisk beskrivning över utformning.

 
Har du frågor om bostadsanpassning? Ring 08-600 17 00

Primexa-easy-living-220428.png

Vill du veta mer om bostadsanpassning?

Vi hjälper dig hela vägen utan kostnad. Kontakta oss så berättar vi hur.

bottom of page