top of page
Vad är bostadsanpassning

VAD ÄR BOSTADSANPASSNING?

Ibland kan ens bostad behöva anpassas för att man ska känna sig trygg och säker och ha möjlighet till ett självständigt liv. Kommunen har ansvaret för samtliga kostnader för en beviljad anpassning. Anpassningen är därför helt kostnadsfri för dig.

Anpassningarna kan göras både inom och utomhus.

 • Att anpassa badrummet så att du kan duscha eller gå på toaletten på ett smidigt sätt.

 • Att installera en hiss i trappan, en så kallad ”trapphiss”, så att du kan röra dig mellan våningarna i din bostad.

 • Att installera en ramp eller hiss vid entrén om du har svårt att ta dig in eller ut ur bostaden.

 • Att montera en automatisk dörröppnare om du har svårt att öppna porten till ditt hem.

 • Att ta bort trösklar och göra dörröppningar bredare om du har svårt att förflytta dig i din bostad.

 • Att anpassa köksinredningen så att du kan laga mat utan problem.


Anpassningen ska vara nödvändig
För att du ska få anpassningen finansierad av kommunen ska den vara nödvändig. Behovet ska inte heller gå att lösa på ett enklare sätt t.ex. med hjälpmedel. Du kan få bostadsanpassning i den bostad där du bor permanent. Anpassningen ska godkännas av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du bor i en hyresbostad eller i en bostadsrätt.

Vem kan få bostadsanpassning
Har du en bestående funktionsnedsättning kan du få kommunalt finansierad bostadsanpassning. Det kan till exempel vara ett rörelsehinder, nedsatt syn, en kognitiv funktionsnedsättning eller om du har besvär med balansen. Det är den som har funktionsnedsättning som ansöker om bidraget.

Hur gör man:

 1. Ansökan om bostadsanpassning görs hos din hemkommun.

 2. Ett intyg som beskriver problemet och vilka konsekvenser det medför behövs till ansökan. Intyget utfärdas av legitimerad sjukvårdspersonal.

 3. Kommunen utreder ärendet efter att ha mottagit din ansökan.

 4. Det varierar hur olika kommuner hanterar ansökningar om bostadsanpassning och hur de tolkar bestämmelserna. Det kan påverka dina möjligheter att få finansiering.

 5. Om du får avslag på din ansökan om bostadsanpassning kan beslutet omprövas.

 
Verkar det krångligt? Vi på Primexa hjälper dig med bostadsanpassning hela vägen utan kostnad. Vi hjälper även till med överprövning av beslut.

Har du frågor om bostadsanpassning? Ring 08-600 17 00

Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets webbplats eller på Bostadscenter

Primexa-easy-living-220428.png

Vill du veta mer om bostadsanpassning?

Vi hjälper dig hela vägen utan kostnad. Kontakta oss så berättar vi hur.

bottom of page